Dramas on FX Networks

 • 1 Season
  / 10 Episodes on

 • 8 Seasons
  / 94 Episodes on

 • SEASON PREMIERE | APRIL 9

 • 1 Season
  / 6 Episodes on

 • 2 Seasons
  / 20 Episodes on

 • 1 Season
  / 8 Episodes on

 • 6 Seasons
  / 75 Episodes on

 • 2 Seasons
  / 19 Episodes on

 • 1 Season
  / 10 Episodes on

 • 1 Season
  / 8 Episodes on

 • 1 Season
  / 8 Episodes on

 • SHOW DETAILS

 • 3 Seasons
  / 30 Episodes on

 • 7 Seasons
  / 92 Episodes on

 • 7 Seasons
  / 88 Episodes on

 • 7 Seasons
  / 93 Episodes on

 • 6 Seasons
  / 100 Episodes on

 • 5 Seasons
  / 59 Episodes on

 • 4 Seasons
  / 46 Episodes on

 • 3 Seasons
  / 32 Episodes on

 • 2 Seasons
  / 20 Episodes on

 • 1 Season
  / 6 Episodes on

 • 1 Season
  / 13 Episodes on

 • 1 Season
  / 10 Episodes on

 • 1 Season
  / 13 Episodes on

 • 1 Season
  / 13 Episodes on